اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • مادر، کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 06:03:59
  زمان پایان : 06:28:59
  مدت برنامه : 00:25:00
 • خانواده سالم
  زمان آغاز: 06:29:34
  زمان پایان : 06:35:26
  مدت برنامه : 00:05:52
  [موضوع] ماجراهای خانواده سالم
 • خندانک
  زمان آغاز: 06:47:59
  زمان پایان : 06:56:10
  مدت برنامه : 00:08:11
  [موضوع] خندانک
 • ضربان (بازپخش)
  زمان آغاز: 06:57:55
  زمان پایان : 07:22:55
  مدت برنامه : 00:25:00
  [محصول]ایران
 • صبح عالی (زنده) - قم
  زمان آغاز: 07:29:40
  زمان پایان : 08:09:40
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده]
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:28:08
  زمان پایان : 08:50:53
  مدت برنامه : 00:22:45
  [موضوع] ایران فعال [میهمان/کارشناس] امیر اصالت / علی کلهر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:50:53
  زمان پایان : 08:59:40
  مدت برنامه : 00:08:47
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:02:05
  زمان پایان : 09:44:29
  مدت برنامه : 00:42:24
  [زنده]
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:45:04
  زمان پایان : 09:53:43
  مدت برنامه : 00:08:39
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:53:43
  زمان پایان : 09:59:40
  مدت برنامه : 00:05:57
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:02:05
  زمان پایان : 10:30:40
  مدت برنامه : 00:28:35
 • همراه با کادر درمان (زنده) تهران
  زمان آغاز: 10:31:55
  زمان پایان : 10:52:55
  مدت برنامه : 00:21:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:52:55
  زمان پایان : 10:59:40
  مدت برنامه : 00:06:45
 • ضربان (بازپخش)
  زمان آغاز: 11:02:05
  زمان پایان : 11:27:05
  مدت برنامه : 00:25:00
  [محصول]ایران
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 11:27:40
  زمان پایان : 11:33:56
  مدت برنامه : 00:06:16
  [موضوع] نشاط سالمندی
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:36:32
  زمان پایان : 11:50:01
  مدت برنامه : 00:13:29
  [زنده]
 • اذان ظهر به افق تهران
  زمان آغاز: 11:53:40
  زمان پایان : 11:59:00
  مدت برنامه : 00:05:20
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:59:00
  زمان پایان : 12:06:41
  مدت برنامه : 00:07:41
 • حال خوب (بازپخش)
  زمان آغاز: 12:06:41
  زمان پایان : 12:51:41
  مدت برنامه : 00:45:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:51:41
  زمان پایان : 12:59:40
  مدت برنامه : 00:07:59
 • مارستان
  زمان آغاز: 13:02:05
  زمان پایان : 13:31:04
  مدت برنامه : 00:28:59
  [موضوع] مارستان [میهمان/کارشناس] خسرو معتضد
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:32:14
  زمان پایان : 13:53:23
  مدت برنامه : 00:21:09
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:53:23
  زمان پایان : 13:59:40
  مدت برنامه : 00:06:17
 • مادر، کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 14:02:05
  زمان پایان : 14:27:05
  مدت برنامه : 00:25:00
 • مسابقه رمز سلامتی (زنده)
  زمان آغاز: 14:29:39
  زمان پایان : 14:54:40
  مدت برنامه : 00:25:01
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:01:35
  زمان پایان : 15:07:22
  مدت برنامه : 00:05:47
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:07:22
  زمان پایان : 15:17:22
  مدت برنامه : 00:10:00
  [زنده]
 • چربی (کوتاه‌شده)
  زمان آغاز: 15:17:52
  زمان پایان : 15:42:38
  مدت برنامه : 00:24:46
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:45:05
  زمان پایان : 15:54:02
  مدت برنامه : 00:08:57
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:54:02
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 00:05:38
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:11
  زمان پایان : 16:44:11
  مدت برنامه : 00:42:00
  [زنده] [محصول]ایران
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:44:46
  زمان پایان : 16:53:28
  مدت برنامه : 00:08:42
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:53:28
  زمان پایان : 16:59:40
  مدت برنامه : 00:06:12
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:01:35
  زمان پایان : 17:10:40
  مدت برنامه : 00:09:05
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:14:42
  زمان پایان : 17:22:10
  مدت برنامه : 00:07:28
 • لعل درخشان
  زمان آغاز: 17:22:10
  زمان پایان : 17:48:46
  مدت برنامه : 00:26:36
  [موضوع] لعل درخشان / روایت زندگی شاهین ایزدیار
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:48:46
  زمان پایان : 17:59:39
  مدت برنامه : 00:10:53
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 18:02:04
  زمان پایان : 18:17:27
  مدت برنامه : 00:15:23
  [موضوع] مستند برتر / انسان های فوق العاده 10
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:17:27
  زمان پایان : 18:25:39
  مدت برنامه : 00:08:12
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 18:25:39
  زمان پایان : 18:51:06
  مدت برنامه : 00:25:27
  [موضوع] دنشگاه علوم پزشکی همدان [میهمان/کارشناس] اسماعیل باستانی
 • میان برنامه ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 18:51:06
  زمان پایان : 18:59:37
  مدت برنامه : 00:08:31
 • بلا به دور
  زمان آغاز: 19:02:02
  زمان پایان : 19:47:29
  مدت برنامه : 00:45:27
  [موضوع] شعر طنز در دو گروه در شب دوم [میهمان/کارشناس] مهدی فرج ا للهی - عباس احمدی - امید صباغ نو
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:47:29
  زمان پایان : 19:59:44
  مدت برنامه : 00:12:15
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 20:02:09
  زمان پایان : 20:47:09
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:47:09
  زمان پایان : 20:59:41
  مدت برنامه : 00:12:32
 • حال خوب ساعت 21
  زمان آغاز: 21:02:06
  زمان پایان : 21:47:14
  مدت برنامه : 00:45:08
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:47:49
  زمان پایان : 21:54:49
  مدت برنامه : 00:07:00
 • چربی
  زمان آغاز: 22:02:01
  زمان پایان : 22:45:51
  مدت برنامه : 00:43:50
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:45:51
  زمان پایان : 22:59:03
  مدت برنامه : 00:13:12
 • بلا به دور
  زمان آغاز: 23:01:28
  زمان پایان : 23:43:47
  مدت برنامه : 00:42:19
  [موضوع] شعر طنز در دو گروه در شب سوم و گروه پانزده در سه شب برنده مسابقه میشوند [مجری] عباس احمدی - مهدی فرج اللهی -امید صباغ نو
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:43:47
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:16:12

اخبار

سنگ های کلیهسوء هاضمهگوش دردتشکیل کمیته مشترک شبکه سلامت سیما و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتتدابیر طب ایرانی در روزهای آلودگی هوانشست هم اندیشی مدیران شبکه سلامت سیما و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانتدارک ویژه شبکه سلامت در آستانه هفته بسیجبیماری‌های چشمی مرتبط با دیابتتقدیر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از شبکه سلامت سیماروماتیسمی ستون فقراتآنفولانزادوران سالمندیجراحی‌های چاقیکبد چربتقدیر معاون پرستاری وزارت بهداشت از برنامه "کشیک سلامت" شبکه سلامت سیمااهمیت تغذیه سالممشکلات پوستیاولین گفتگوی تلویزیونی رییس جدید سازمان نظام روانشناسی کشور؛ به میزبانی شبکه سلامت سیما صورت گرفتحساسیت‌های فصلیعمو پورنگ در شبکه سلامت سیمابیماری‌های سیستم عصبی جنین در دوران باردارینارسایی قلبیفصل جدید برنامه " حال خوب "دستاوردی بزرگ برای شبکه سلامت و جامعه پرستاری کشورکبد چرببهره مندی شبکه سلامت از ظرفیت انجمن های علمی؛ این بار انجمن روانپزشکی ایرانمعاینات دوره ای چشمتغذیه و تقویت دستگاه ایمنی بدن" ویژه برنامه های شبکه سلامت در هفته دفاع مقدس "واریسراه های کاهش وزنمادران شاغل و تعادل بین کار و امور منزلتغییر الگوی بیماری‌های گوارشیکیف و کفش مناسب برای دانش آموزان«یا شافی» شبکه سلامت در روز شهادت امام هشتماضافه وزن و راه‌های کاهشسینوزیت" استودیو سلامت اربعین"بیماری‌های پستانکم شنواییبیماری‌های التهابی رودهتغذیه و سلامت پوست و موعلل تغییر رنگ ادرارسرو سپید، ویژه برنامه روز پزشک شبکه سلامتانتخاب کفش مناسبقدردانی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از " شبکه سلامت سیما "توصیه هایی برای زائرین اربعین برای جلوگیری از گرمازدگی و اسهال و استفراغمناسب سازی محیط برای کم توانانکمک به نوجوانان برای انتخاب درست«بهداشت خواب»جلسه وبیناری مدیران شبکه سلامت سیما با شبکه «دکتر» روسیهویروس HPVماده مخدر گلزائران اربعین مراقب گرمای زیاد باشنداختلال پانیکمشکلات شیردهی در مادرانعوامل آسیب زای جنین(تراتوژن ها)توصیه‌های تغذیه‌ای برای پیشگیری از گرمازدگیبا ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی صورت پذیرفت؛ترشحات و عفونت های بانوانپوشش اخبار پیاده روی اربعین حسینی در شبکه سلامت سیماتغذیه و نوشیدنی های مناسب فصل تابستانراههای پیشگیری از گرمازدگیخود مراقبتی برای کم کردن نیاز به اهدای خونتراتوژن ها (عوامل مضر و آسیب رسان) در دوران بارداری و شیردهیسنگ کیسه صفرابیماری هپاتیتتغذیه مادران شیردههموفیلی در کودکان و حمایت از این بیمارانبرای صبحانه چه بخوریم؟درد های لگنی در بانوانبه امید دیدارداروهای ممنوعه در سفر به عراق چیست؟ویژه های دهه محرم در شبکه سلامتدیدار مدیر شبکه سلامت با رئیس سازمان بهزیستی کشورلزوم توجه به غربالگری فرهنگی در حوزه ناشنوایانپرستار بتیفیلم هندی " سرزنده در 102 سالگی"رشد ۳ درصدی اهدای خون در بهار امسالویژه برنامه روز عرفه از شبکه سلامتمستند جنایت قرنمستند «ژن» در قاب شبکه سلامتضرورت بیمه خدمات طب ایرانیساعت کاری جدید دفاتر خدمات سلامت اعلام شدرئیس صدا و سیما تقویت و گسترش شبکه سلامت را در دستور کار قرار دهدضرورت تقویت شبکه سلامت سیمارتبه هفتم شبکه سلامت از لحاظ تعداد مخاطب در میان ۱۸ شبکهپخش زنده اتاق عمل از شبکه سلامت سیما برای نخستین بارالزام استخدام ماماها در مراکز زایمانی با تصویب قانون جوانی جمعیتتمهیدات اورژانس استان تهران برای سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانساخت و تجهیز ۴ هزار واحد بهداشتی طی دو سال اخیر در ایرانپیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲حوادث خانه تکانی پایان سالپیشگیری از حوادث و سوانح جاده‌ایویژه برنامه های نوروز 1402 شبکه سلامتآسیب های چشمی در چهارشنبه آخر سالبیماری های کلیویاگزمای دست و مواد شویندهبیماری دیابت آرشیو اخبار