اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • دارو تک
  زمان آغاز: 00:00:13
  زمان پایان : 00:15:13
  مدت برنامه : 00:15:00
  [موضوع] دارو های پایین آورنده ی وزن [مجری] کایینی [میهمان/کارشناس] فاطمه سلیمانی
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 00:19:49
  زمان پایان : 00:44:09
  مدت برنامه : 00:24:20
  [موضوع] تعریق [مجری] فریبا باقری [میهمان/کارشناس] دکتر ملیحه تبرایی،طب ایرانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:44:09
  زمان پایان : 00:54:30
  مدت برنامه : 00:10:21
 • حریم مهرورزی
  زمان آغاز: 00:54:30
  زمان پایان : 01:49:12
  مدت برنامه : 00:54:42
  [موضوع] مسائل جنسی در خانواده [مجری] دکتر محمد مهدی لبیبی [میهمان/کارشناس] دکتر کاظمی-دکتر محمدرضا نوروزی،علی طبیبی،اورولوژیست_ حجت الاسلام اکبری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:49:12
  زمان پایان : 02:00:23
  مدت برنامه : 00:11:11
 • پزشکان ژن
  زمان آغاز: 02:00:23
  زمان پایان : 02:44:50
  مدت برنامه : 00:44:27
  [موضوع] ژن درمانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:44:50
  زمان پایان : 02:56:56
  مدت برنامه : 00:12:06
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 02:56:56
  زمان پایان : 03:45:42
  مدت برنامه : 00:48:46
  [موضوع] گواش و کبد [مجری] باستان [میهمان/کارشناس] محمدرضا زالی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:45:42
  زمان پایان : 03:53:15
  مدت برنامه : 00:07:33
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 03:53:15
  زمان پایان : 04:17:35
  مدت برنامه : 00:24:20
  [موضوع] تعریق [مجری] فریبا باقری [میهمان/کارشناس] دکتر ملیحه تبرایی،طب ایرانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:17:35
  زمان پایان : 04:28:40
  مدت برنامه : 00:11:05
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:33:25
  زمان پایان : 04:48:02
  مدت برنامه : 00:14:37
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 04:48:02
  زمان پایان : 05:03:20
  مدت برنامه : 00:15:18
  [موضوع] من پزشک هستم / به من اعتماد کن
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 05:08:02
  زمان پایان : 05:28:01
  مدت برنامه : 00:19:59
  [موضوع] ورزش صبحگاهی [مجری] امیر اصالت [میهمان/کارشناس] عریانی/ فیزیوتراپ
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:28:01
  زمان پایان : 05:34:18
  مدت برنامه : 00:06:17
 • نا سلامتی
  زمان آغاز: 05:34:18
  زمان پایان : 05:55:41
  مدت برنامه : 00:21:23
  [مجری] احمدی
 • گلوبولا
  زمان آغاز: 06:00:13
  زمان پایان : 06:13:41
  مدت برنامه : 00:13:28
  [موضوع] روح پدر چنگیز
 • خانواده سالم
  زمان آغاز: 06:17:54
  زمان پایان : 06:23:22
  مدت برنامه : 00:05:28
  [موضوع] همیشه راه حلی هست
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:23:22
  زمان پایان : 06:33:38
  مدت برنامه : 00:10:16
 • خط سفید
  زمان آغاز: 06:33:38
  زمان پایان : 07:23:01
  مدت برنامه : 00:49:23
  [موضوع] هزار هزار امید / قسمت اول [میهمان/کارشناس] دکتر رامین صرامی فروشان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:23:01
  زمان پایان : 07:29:40
  مدت برنامه : 00:06:39
 • مستند هم پدر هم مادر
  زمان آغاز: 07:29:40
  زمان پایان : 07:57:41
  مدت برنامه : 00:28:01
  [موضوع] خانواده شهید بمانعلی ملکی و نقش همسر شهید در تربیت فرزندان
 • خاطرات ناتمام
  زمان آغاز: 07:58:14
  زمان پایان : 08:06:13
  مدت برنامه : 00:07:59
  [موضوع] خاطرات دفاع مقدس [میهمان/کارشناس] دکتر حسن دولت آبادی ، پزشک و فرمانده دوران مقدس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:06:13
  زمان پایان : 08:12:34
  مدت برنامه : 00:06:21
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 08:12:34
  زمان پایان : 08:26:30
  مدت برنامه : 00:13:56
  [موضوع] بی خوابی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:26:30
  زمان پایان : 08:32:30
  مدت برنامه : 00:06:00
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:32:30
  زمان پایان : 08:49:57
  مدت برنامه : 00:17:27
  [موضوع] گرم کردن [میهمان/کارشناس] امیر اصالت،مربی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:49:57
  زمان پایان : 08:59:42
  مدت برنامه : 00:09:45
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:02:11
  زمان پایان : 09:44:10
  مدت برنامه : 00:41:59
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:44:10
  زمان پایان : 09:59:40
  مدت برنامه : 00:15:30
 • پنجره باز کوتاه شده
  زمان آغاز: 10:02:11
  زمان پایان : 10:27:55
  مدت برنامه : 00:25:44
  [موضوع] بیماری های پوست [مجری] باستان [میهمان/کارشناس] معصومه روحانی نسب
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:27:55
  زمان پایان : 10:36:13
  مدت برنامه : 00:08:18
 • از دکتر بپرس!
  زمان آغاز: 10:36:13
  زمان پایان : 10:52:02
  مدت برنامه : 00:15:49
  [موضوع] چربی های قهوه ای بدن
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:52:02
  زمان پایان : 10:59:44
  مدت برنامه : 00:07:42
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:01:42
  زمان پایان : 11:08:21
  مدت برنامه : 00:06:39
 • ضربان
  زمان آغاز: 11:08:21
  زمان پایان : 11:32:44
  مدت برنامه : 00:24:23
  [موضوع] کربوهیدراتها [مجری] خانم فرهی [میهمان/کارشناس] دکتر کلباسی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:32:44
  زمان پایان : 11:42:13
  مدت برنامه : 00:09:29
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 11:42:13
  زمان پایان : 11:49:14
  مدت برنامه : 00:07:01
  [موضوع] صندلی استاندارد
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:49:14
  زمان پایان : 11:56:40
  مدت برنامه : 00:07:26
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:00:58
  زمان پایان : 12:06:16
  مدت برنامه : 00:05:18
 • حال خوب کوتاه شده
  زمان آغاز: 12:06:16
  زمان پایان : 12:29:50
  مدت برنامه : 00:23:34
  [موضوع] ازدواج (حال خوب کوتاه شده) [میهمان/کارشناس] بهمن بهمنی
 • دارو تک
  زمان آغاز: 12:34:00
  زمان پایان : 12:49:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  [موضوع] دارو های پایین آورنده ی وزن [مجری] کایینی [میهمان/کارشناس] فاطمه سلیمانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:49:00
  زمان پایان : 12:59:41
  مدت برنامه : 00:10:41
 • نا سلامتی
  زمان آغاز: 13:02:15
  زمان پایان : 13:23:38
  مدت برنامه : 00:21:23
  [مجری] احمدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:23:38
  زمان پایان : 13:32:19
  مدت برنامه : 00:08:41
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 13:32:19
  زمان پایان : 13:47:37
  مدت برنامه : 00:15:18
  [موضوع] من پزشک هستم / به من اعتماد کن
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:47:37
  زمان پایان : 13:59:41
  مدت برنامه : 00:12:04
 • مادر، کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 14:02:31
  زمان پایان : 14:27:31
  مدت برنامه : 00:25:00
 • مسابقه رمز سلامتی (زنده)
  زمان آغاز: 14:29:40
  زمان پایان : 14:54:47
  مدت برنامه : 00:25:07
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:01:33
  زمان پایان : 15:18:18
  مدت برنامه : 00:16:45
 • پزشکان ژن (کوتاه‌شده)
  زمان آغاز: 15:18:18
  زمان پایان : 15:43:15
  مدت برنامه : 00:24:57
  [موضوع] ژن درمانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:43:15
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 00:16:25
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:11
  زمان پایان : 16:44:11
  مدت برنامه : 00:42:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:44:11
  زمان پایان : 16:59:40
  مدت برنامه : 00:15:29
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 17:02:09
  زمان پایان : 17:26:49
  مدت برنامه : 00:24:40
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:26:49
  زمان پایان : 17:33:13
  مدت برنامه : 00:06:24
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 17:33:13
  زمان پایان : 17:48:31
  مدت برنامه : 00:15:18
  [موضوع] من پزشک هستم / به من اعتماد کن
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:48:31
  زمان پایان : 17:59:41
  مدت برنامه : 00:11:10
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:01:35
  زمان پایان : 18:10:24
  مدت برنامه : 00:08:49
 • خاطرات ناتمام
  زمان آغاز: 18:10:24
  زمان پایان : 18:18:23
  مدت برنامه : 00:07:59
  [موضوع] خاطرات دفاع مقدس [میهمان/کارشناس] دکتر حسن دولت آبادی ، پزشک و فرمانده دوران مقدس
 • مستند هم پدر هم مادر
  زمان آغاز: 18:27:14
  زمان پایان : 18:55:14
  مدت برنامه : 00:28:00
 • سپید جامگان
  زمان آغاز: 19:02:19
  زمان پایان : 19:28:23
  مدت برنامه : 00:26:04
  [موضوع] بیان خاطرات دکتر کلانتر معتمد از دوران دفاع مقدس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:28:23
  زمان پایان : 19:37:25
  مدت برنامه : 00:09:02
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 19:37:25
  زمان پایان : 19:45:14
  مدت برنامه : 00:07:49
  [موضوع] پشت صحنه برنامه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:45:14
  زمان پایان : 19:59:40
  مدت برنامه : 00:14:26
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 20:02:09
  زمان پایان : 20:47:00
  مدت برنامه : 00:44:51
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:47:00
  زمان پایان : 20:59:40
  مدت برنامه : 00:12:40
 • حال خوب
  زمان آغاز: 21:02:10
  زمان پایان : 21:46:21
  مدت برنامه : 00:44:11
  [موضوع] بحران میانسالی [مجری] مصطفوی [میهمان/کارشناس] دکتر محمد باقر حسنوند، روانشناس
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:49:50
  زمان پایان : 21:57:15
  مدت برنامه : 00:07:25
 • انزوای ذهن
  زمان آغاز: 22:02:14
  زمان پایان : 22:35:58
  مدت برنامه : 00:33:44
  [موضوع] اتاق تنهایی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:35:58
  زمان پایان : 22:59:40
  مدت برنامه : 00:23:42
 • پنجره باز (ویژه هفته دفاع مقدس) ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 23:02:09
  زمان پایان : 23:52:45
  مدت برنامه : 00:50:36
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:52:45
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:07:14

اخبار

" ویژه برنامه های شبکه سلامت در هفته دفاع مقدس "واریسراه های کاهش وزنمادران شاغل و تعادل بین کار و امور منزلتغییر الگوی بیماری‌های گوارشیکیف و کفش مناسب برای دانش آموزان«یا شافی» شبکه سلامت در روز شهادت امام هشتماضافه وزن و راه‌های کاهشسینوزیت" استودیو سلامت اربعین"بیماری‌های پستانکم شنواییبیماری‌های التهابی رودهتغذیه و سلامت پوست و موعلل تغییر رنگ ادرارسرو سپید، ویژه برنامه روز پزشک شبکه سلامتانتخاب کفش مناسبقدردانی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از " شبکه سلامت سیما "توصیه هایی برای زائرین اربعین برای جلوگیری از گرمازدگی و اسهال و استفراغمناسب سازی محیط برای کم توانانکمک به نوجوانان برای انتخاب درست«بهداشت خواب»جلسه وبیناری مدیران شبکه سلامت سیما با شبکه «دکتر» روسیهویروس HPVماده مخدر گلزائران اربعین مراقب گرمای زیاد باشنداختلال پانیکمشکلات شیردهی در مادرانعوامل آسیب زای جنین(تراتوژن ها)توصیه‌های تغذیه‌ای برای پیشگیری از گرمازدگیبا ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی صورت پذیرفت؛ترشحات و عفونت های بانوانپوشش اخبار پیاده روی اربعین حسینی در شبکه سلامت سیماتغذیه و نوشیدنی های مناسب فصل تابستانراههای پیشگیری از گرمازدگیخود مراقبتی برای کم کردن نیاز به اهدای خونتراتوژن ها (عوامل مضر و آسیب رسان) در دوران بارداری و شیردهیسنگ کیسه صفرابیماری هپاتیتتغذیه مادران شیردههموفیلی در کودکان و حمایت از این بیمارانبرای صبحانه چه بخوریم؟درد های لگنی در بانوانبه امید دیدارداروهای ممنوعه در سفر به عراق چیست؟ویژه های دهه محرم در شبکه سلامتدیدار مدیر شبکه سلامت با رئیس سازمان بهزیستی کشورلزوم توجه به غربالگری فرهنگی در حوزه ناشنوایانپرستار بتیفیلم هندی " سرزنده در 102 سالگی"رشد ۳ درصدی اهدای خون در بهار امسالویژه برنامه روز عرفه از شبکه سلامتمستند جنایت قرنمستند «ژن» در قاب شبکه سلامتضرورت بیمه خدمات طب ایرانیساعت کاری جدید دفاتر خدمات سلامت اعلام شدرئیس صدا و سیما تقویت و گسترش شبکه سلامت را در دستور کار قرار دهدضرورت تقویت شبکه سلامت سیمارتبه هفتم شبکه سلامت از لحاظ تعداد مخاطب در میان ۱۸ شبکهپخش زنده اتاق عمل از شبکه سلامت سیما برای نخستین بارالزام استخدام ماماها در مراکز زایمانی با تصویب قانون جوانی جمعیتتمهیدات اورژانس استان تهران برای سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانساخت و تجهیز ۴ هزار واحد بهداشتی طی دو سال اخیر در ایرانپیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲حوادث خانه تکانی پایان سالپیشگیری از حوادث و سوانح جاده‌ایویژه برنامه های نوروز 1402 شبکه سلامتآسیب های چشمی در چهارشنبه آخر سالبیماری های کلیویاگزمای دست و مواد شویندهبیماری دیابتمراقبت های لازم هنگام استفاده از شوینده هاارگونومی کار در منزلچگونه درست بنشینیم و درست بایستیمتغذیه و تاثیر آن بر سلامت باروریپنجره جمعیت روایتی نو از تحولات جمعیت در ایرانپارکینسونمراقبت و بهداشت مووز وز گوشخشکی و خارش پوستپوسته ریزی کنار ناخن های دست در کودکانسلامت مردان در سنین مختلفدردهای گردنکمردردعلل هورمونی موهای زائدانتخاب جنسیت نوزادزردی در نوزادانروش های نوین جراحی مغزمزیت های خانواده دارای چند فرزندبخش خبری سازمان هلال احمر در شبکه سلامت سیمابخش خبری پلیس راهوردر شبکه سلامت سیمامزیت های خانواده دارای چند فرزندتیک در کودکانبیماری ام اسچاقی و باورهای نادرستتغذیه سالم در پیشگیری از سرطانسرطان های شایع در کودکانجوشهای صورتانواع خال های پوستی آرشیو اخبار