اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • پنجره باز
  زمان آغاز: 00:00:49
  زمان پایان : 00:45:49
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:45:49
  زمان پایان : 00:53:53
  مدت برنامه : 00:08:04
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 00:54:00
  زمان پایان : 00:59:24
  مدت برنامه : 00:05:24
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • حریم مهرورزی
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 01:54:13
  مدت برنامه : 00:54:13
  [موضوع] ازدواج به وصال نرسیده [مجری] لبیبی [میهمان/کارشناس] د. صفری نژاد و معتمدی و علی اکبری
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 01:54:53
  زمان پایان : 02:00:17
  مدت برنامه : 00:05:24
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بازه‌ای از زمان
  زمان آغاز: 02:00:53
  زمان پایان : 02:44:20
  مدت برنامه : 00:43:27
  [موضوع] بیماری دوشان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:44:20
  زمان پایان : 02:52:20
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:56:44
  زمان پایان : 03:04:40
  مدت برنامه : 00:07:56
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:09:27
  زمان پایان : 03:24:00
  مدت برنامه : 00:14:33
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 03:24:00
  زمان پایان : 03:50:41
  مدت برنامه : 00:26:41
  [موضوع] موضوع این برنامه در باره سرفه های آلر ژیک میباشد , ارتباط ریه با قلب و انواع گیاهانی که روی تنفس خوب میباشد و نقش پونه و خرفه و نعناع در تنفس غذاهایی که برای قلب گرم مفید میباشد [مجری] فریبا باقری [میهمان/کارشناس] دکتر مهدی رشید
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:51:14
  زمان پایان : 04:02:29
  مدت برنامه : 00:11:15
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 04:02:36
  زمان پایان : 04:08:05
  مدت برنامه : 00:05:29
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بالاتر از لبخند
  زمان آغاز: 04:08:05
  زمان پایان : 04:18:34
  مدت برنامه : 00:10:29
  [موضوع] سرگرمی
 • بلا به دور
  زمان آغاز: 04:19:10
  زمان پایان : 05:04:32
  مدت برنامه : 00:45:22
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:04:32
  زمان پایان : 05:09:41
  مدت برنامه : 00:05:09
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 05:09:48
  زمان پایان : 05:15:46
  مدت برنامه : 00:05:58
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 05:16:22
  زمان پایان : 05:34:36
  مدت برنامه : 00:18:14
  [موضوع] نرمش و ورزش/ ایران فعال [میهمان/کارشناس] امیر اصالت
 • دنیای کودکانه
  زمان آغاز: 05:39:24
  زمان پایان : 05:57:36
  مدت برنامه : 00:18:12
  [موضوع] اسباب بازی
 • مادر، کودک
  زمان آغاز: 06:05:13
  زمان پایان : 06:30:57
  مدت برنامه : 00:25:44
  [موضوع] فواید شیر و روز جهانی شیر [مجری] خ. اربابیان [میهمان/کارشناس] د. ایمانی
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 06:32:06
  زمان پایان : 06:58:47
  مدت برنامه : 00:26:41
  [موضوع] موضوع این برنامه در باره سرفه های آلر ژیک میباشد , ارتباط ریه با قلب و انواع گیاهانی که روی تنفس خوب میباشد و نقش پونه و خرفه و نعناع در تنفس غذاهایی که برای قلب گرم مفید میباشد [مجری] فریبا باقری [میهمان/کارشناس] دکتر مهدی رشید
 • بزرگراه زندگی
  زمان آغاز: 07:05:00
  زمان پایان : 07:39:12
  مدت برنامه : 00:34:12
  [موضوع] مستندی از زندگی و خدمات د. جوادی / چشم پزشک [میهمان/کارشناس] د. محمد علی جوادی
 • صبح عالی (زنده) - خراسان جنوبی
  زمان آغاز: 07:40:21
  زمان پایان : 08:20:21
  مدت برنامه : 00:40:00
  صبح عالی (زنده) - خراسان جنوبی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 08:23:46
  زمان پایان : 08:29:15
  مدت برنامه : 00:05:29
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:29:51
  زمان پایان : 08:52:30
  مدت برنامه : 00:22:39
  [موضوع] ورزش صبحگاهی [میهمان/کارشناس] امیراصالت/ ایروانی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 08:53:56
  زمان پایان : 08:59:40
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مادر، کودک
  زمان آغاز: 09:02:07
  زمان پایان : 09:46:30
  مدت برنامه : 00:44:23
  [موضوع] مهارتهای حرکتی [مجری] مقامی/ د. عبدالملکی/ نخ چی/ [میهمان/کارشناس] خ. شاهینفر
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:47:03
  زمان پایان : 09:54:33
  مدت برنامه : 00:07:30
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 09:54:40
  زمان پایان : 10:00:10
  مدت برنامه : 00:05:30
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:02:37
  زمان پایان : 10:47:37
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 10:48:10
  زمان پایان : 10:58:10
  مدت برنامه : 00:10:00
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 11:01:38
  زمان پایان : 11:07:22
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ضربان
  زمان آغاز: 11:07:58
  زمان پایان : 11:33:43
  مدت برنامه : 00:25:45
  [موضوع] سلامت تیروئید [مجری] د . کلباسی [میهمان/کارشناس] د. کیانا فرهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:33:43
  زمان پایان : 11:45:43
  مدت برنامه : 00:12:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:45:43
  زمان پایان : 11:59:58
  مدت برنامه : 00:14:15
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • اذان ظهر
  زمان آغاز: 12:01:40
  زمان پایان : 12:07:00
  مدت برنامه : 00:05:20
  اذان ظهر به وقت تهران
 • میان برنامه ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 12:07:00
  زمان پایان : 12:14:42
  مدت برنامه : 00:07:42
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • جان
  زمان آغاز: 12:14:42
  زمان پایان : 12:39:34
  مدت برنامه : 00:24:52
  [موضوع] اهدای پلاکت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:39:34
  زمان پایان : 12:53:49
  مدت برنامه : 00:14:15
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 12:53:56
  زمان پایان : 12:59:40
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • نا سلامتی
  زمان آغاز: 13:02:07
  زمان پایان : 13:20:16
  مدت برنامه : 00:18:09
  [میهمان/کارشناس] مصطفی احمدی
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:24:38
  زمان پایان : 13:53:16
  مدت برنامه : 00:28:38
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 13:53:56
  زمان پایان : 13:59:40
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مادر، کودک (کوتاه‌شده)
  زمان آغاز: 14:02:07
  زمان پایان : 14:27:25
  مدت برنامه : 00:25:18
  [موضوع] مهارتهای حرکتی [مجری] مقامی/ عبدالملکی / نخ چی [میهمان/کارشناس] شاهینفر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:27:25
  زمان پایان : 14:34:42
  مدت برنامه : 00:07:17
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 14:34:42
  زمان پایان : 14:42:07
  مدت برنامه : 00:07:25
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 14:44:19
  زمان پایان : 14:53:49
  مدت برنامه : 00:09:30
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 14:53:56
  زمان پایان : 14:59:40
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بازه‌ای از زمان
  زمان آغاز: 15:02:07
  زمان پایان : 15:45:34
  مدت برنامه : 00:43:27
  [موضوع] بیماری دوشان
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:46:07
  زمان پایان : 15:54:02
  مدت برنامه : 00:07:55
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 15:54:09
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 00:05:31
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:11
  زمان پایان : 16:44:11
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:44:44
  زمان پایان : 16:54:02
  مدت برنامه : 00:09:18
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 16:54:09
  زمان پایان : 16:59:40
  مدت برنامه : 00:05:31
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 17:02:07
  زمان پایان : 17:33:23
  مدت برنامه : 00:31:16
  [موضوع] اگزما [مجری] د. رشیدی [میهمان/کارشناس] خ. باقری
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 17:34:03
  زمان پایان : 17:39:47
  مدت برنامه : 00:05:44
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • نا سلامتی
  زمان آغاز: 17:40:23
  زمان پایان : 18:01:01
  مدت برنامه : 00:20:38
  [موضوع] دروغ گفتن [مجری] مصطفی احمدی
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 18:04:01
  زمان پایان : 18:49:43
  مدت برنامه : 00:45:42
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:49:43
  زمان پایان : 18:54:47
  مدت برنامه : 00:05:04
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:54
  زمان پایان : 19:00:23
  مدت برنامه : 00:05:29
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • نسل‌کشی
  زمان آغاز: 19:02:50
  زمان پایان : 19:35:32
  مدت برنامه : 00:32:42
  [موضوع] سقط جنین
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 19:42:21
  زمان پایان : 19:57:29
  مدت برنامه : 00:15:08
  [موضوع] مستند برتر/ حافظه فریبکار
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 20:02:11
  زمان پایان : 20:47:39
  مدت برنامه : 00:45:28
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:47:39
  زمان پایان : 20:59:40
  مدت برنامه : 00:12:01
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • حال خوب (زنده)
  زمان آغاز: 21:02:07
  زمان پایان : 21:46:27
  مدت برنامه : 00:44:20
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:47:00
  زمان پایان : 21:52:11
  مدت برنامه : 00:05:11
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • دوربین سلامت (مناسبتی)
  زمان آغاز: 21:52:11
  زمان پایان : 21:59:40
  مدت برنامه : 00:07:29
  [موضوع] نمایشگاه تجهیزات پزشکی
 • کودکان
  زمان آغاز: 22:02:07
  زمان پایان : 22:46:38
  مدت برنامه : 00:44:31
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:46:38
  زمان پایان : 22:59:38
  مدت برنامه : 00:13:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • نسل‌کشی
  زمان آغاز: 23:02:05
  زمان پایان : 23:34:47
  مدت برنامه : 00:32:42
  [موضوع] سقط جنین
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:34:47
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:25:12
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

اخبار

ضرورت تقویت شبکه سلامت سیمارتبه هفتم شبکه سلامت از لحاظ تعداد مخاطب در میان ۱۸ شبکهپخش زنده اتاق عمل از شبکه سلامت سیما برای نخستین بارالزام استخدام ماماها در مراکز زایمانی با تصویب قانون جوانی جمعیتتمهیدات اورژانس استان تهران برای سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانساخت و تجهیز ۴ هزار واحد بهداشتی طی دو سال اخیر در ایرانپیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲حوادث خانه تکانی پایان سالپیشگیری از حوادث و سوانح جاده‌ایویژه برنامه های نوروز 1402 شبکه سلامتآسیب های چشمی در چهارشنبه آخر سالبیماری های کلیویاگزمای دست و مواد شویندهبیماری دیابتمراقبت های لازم هنگام استفاده از شوینده هاارگونومی کار در منزلچگونه درست بنشینیم و درست بایستیمتغذیه و تاثیر آن بر سلامت باروریپنجره جمعیت روایتی نو از تحولات جمعیت در ایرانپارکینسونمراقبت و بهداشت مووز وز گوشخشکی و خارش پوستپوسته ریزی کنار ناخن های دست در کودکانسلامت مردان در سنین مختلفدردهای گردنکمردردعلل هورمونی موهای زائدانتخاب جنسیت نوزادزردی در نوزادانروش های نوین جراحی مغزمزیت های خانواده دارای چند فرزندبخش خبری سازمان هلال احمر در شبکه سلامت سیمابخش خبری پلیس راهوردر شبکه سلامت سیمامزیت های خانواده دارای چند فرزندتیک در کودکانبیماری ام اسچاقی و باورهای نادرستتغذیه سالم در پیشگیری از سرطانسرطان های شایع در کودکانجوشهای صورتانواع خال های پوستیسرطان پستانسرطان کلیهبیماری واریسخشکی چشمتاثیر آلودگی هوا بر سلامتفعالیت‌های ورزشی در هنگام آلودگی هواپارگی مینیسک زانوکبد چربسوختگی حادسکته قلبیجراحی های چاقی و متابولیکروماتیسم مفصلیزردی (یرقان)علل جراحی در یبوست مزمن کودکانبدخیمی های روده بزرگقدردانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از مدیر شبکه سلامت سیماقانون هوای پاک و دستورالعمل‌های اجرایی آنبازگشت اسید معده به مریخونریزی بینی در کودکانبیماری آلزایمرآرتروزعفونت گوش و عوارض آن در کودکانپیشگیری از معلولیت‌های مادرزادیروز معلولین در شبکه سلامت سیماکمر درد در ورزشکارانروز پرستار در شبکه سلامت سیمازخم معدهسندروم روده تحریک پذیر در کودکانآفت دهان در کودکاندیابت در بارداریدرمان های دیابتدیابت، عوارض و معاینات دوره ای آندیابت، پیشگیری و عوامل خطرمسمومیت با گاز مونوکسید کربنرادیولوژی مداخله ای و کاربردهای آنآنفولانزا در مادران باردار و تاثیر آن بر رویمصرف منطقی آنتی بیوتیکتعویض مفصل زانوبیماری های کیسه صفراتغذیه و تقویت سیستم ایمنی بدنزایمان زودرستوصیه های طب سنتی در فصل پاییزتنبلی کودکان و نوجوانان در بیدارشدن صبحگاهیبیماری دست، پا و دهانروز کار درمانی (۲۷ ام اکتبر)سفید شدن زودرس موهاسرطان سینهغلظت خونهپاتیتخشم و راه های کنترل آنروز جهانی پوکی استخوانسردرد در بانوانعوامل آسیب زای سلامت روان کودکاختلالات قاعدگیاستفاده از ماسک تا حد زیادی از ابتلا به بیماری های ویروسی در فصل سرما پیشگیری می کندبه مناسبت روز جهانی غذااهمیت تغذیه سالم در سلامت کودکان آرشیو اخبار